Special Sponsor

Thursday, September 13, 2007

Microsoft update windows tanpa pengetahuan user

Tajuk yang panjang...
Microsoft telah memulakan patch files yang terdapat pada windows xp dan vista tanpa pengetahuan user berkenaan, walaupun fungsi auto-update telah di off kan. File diubah tanpa notis kepada users, kerana baru-baru ini Windows Update(WU) telah mula meminda file pada sistem tanpa mendisplaykan dialog box (maknanya senyap-senyap la)Berita Penuh pada SumberNo comments: